دانیون همراهته تا به آرزوهات برسی!

دنبال معلم با تجربه هستی؟

در چه درسی دنبال معلم خصوصی هستی؟

8100 دانش آموز
50 معلمان دانیون
123 کلاس خصوصی آنلاین
11211 تعداد سوالات

ریاضی-متوسطه-دوم

تدریس خصوصی آنلاین ریاضی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد گوهری

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی ریاضی همه مقاطع متوسطه دوم: ریاضی تجربی حسابان 1 حسابان 2 آمار و احتمال هندسه 1 جبر گسسته…

۰
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین ریاضی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد ابراهیمی

بدون امتیاز 0 رای
از 249,000تومان

تدریس خصوصی ریاضی همه مقاطع متوسطه دوم: ریاضی تجربی حسابان 1 حسابان 2 آمار و احتمال هندسه 1 آمار و…

۰
از 249,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین ریاضی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد مومن

بدون امتیاز 0 رای
از 99,000تومان

تدریس خصوصی ریاضی همه مقاطع متوسطه دوم: ریاضی تجربی حسابان 1 حسابان 2

۰
از 99,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین ریاضی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد عقدایی

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی ریاضی همه مقاطع متوسطه دوم: ریاضی تجربی حسابان 1 حسابان 2 جبر

۰
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین ریاضی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد احسانی

بدون امتیاز 0 رای
از 99,000تومان

تدریس خصوصی ریاضی همه مقاطع متوسطه دوم: ریاضی تجربی حسابان 1 حسابان 2

۰
از 99,000تومان

تدریس خصوصی ریاضی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد کاووسی

بدون امتیاز 0 رای
از 99,000تومان

تدریس خصوصی ریاضی مقاطع متوسطه دوم: حسابان 1 حسابان 2

۰
از 99,000تومان

فیزیک-متوسطه-دوم

بسته نکته و تست فیزیک 3 (پایه 12) – استاد خسروی

بدون امتیاز 0 رای
299,000تومان

بسته جمع بندی فیزیک 3 . دوازدهم ریاضی و تجربی استاد ارمغان خسروی شامل 6 جلسه یکساعت و نیم از…

۰
299,000تومان

بسته جمع بندی فیزیک 2 (پایه 11) – استاد خسروی

بدون امتیاز 0 رای
199,000تومان

بسته جمع بندی فیزیک 2 پایه یازدهم استاد ارمغان خسروی شامل 6 جلسه یکساعت و نیم از تاریخ 11 مردادماه…

۰
199,000تومان

بسته جمع بندی فیزیک 1 (پایه 10) – استاد خسروی

بدون امتیاز 0 رای
199,000تومان

بسته جمع بندی فیزیک 1 پایه دهم استاد ارمغان خسروی شامل 6 جلسه یکساعت و نیم از تاریخ 11 مردادماه…

۰
199,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین فیزیک (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد عقدایی

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی فیزیک (همه مقاطع متوسطه دوم) . فیزیک دهم . فیزیک یازدهم . فیزیک دوازدهم

۰
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین فیزیک (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد خسروی

بدون امتیاز 0 رای
از 249,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین فیزیک (همه مقاطع متوسطه دوم) . فیزیک 1 . فیزیک 2 . فیزیک 3

۱
از 249,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین فیزیک (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد افتخاری

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین فیزیک (همه مقاطع متوسطه دوم) . فیزیک 1 . فیزیک 2 . فیزیک 3

۰
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین فیزیک (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد جلالی

بدون امتیاز 0 رای
از 249,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین فیزیک ( همه مقاطع متوسطه دوم) . فیزیک 1 . فیزیک 2 . فیزیک 3

۰
از 249,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین فیزیک (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد سیوانی

بدون امتیاز 0 رای
از 99,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین فیزیک (همه مقاطع متوسطه دوم) . فیزیک 1 . فیزیک 2 . فیزیک 3

۰
از 99,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین فیزیک (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد روشن

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین فیزیک ( همه مقاطع متوسطه دوم) . فیزیک 1 . فیزیک 2 . فیزیک 3

۰
از 144,000تومان

شیمی-متوسطه-دوم

بسته نکته و تست شیمی 3 (پایه 12) – استاد اسماعیلی

بدون امتیاز 0 رای
299,000تومان

بسته نکته و تست شیمی 3 پایه دوازدهم استاد علی اسماعیلی شامل 6 جلسه یکساعت و نیم از تاریخ 11…

۰
299,000تومان

بسته جمع بندی شیمی 2 (پایه 11) – استاد اسماعیلی

بدون امتیاز 0 رای
199,000تومان

بسته جمع بندی شیمی 2 پایه یازدهم استاد علی اسماعیلی شامل 6 جلسه یکساعت و نیم از تاریخ 11 مردادماه…

۰
199,000تومان

بسته جمع بندی شیمی 1 (پایه 10) – استاد اسماعیلی

بدون امتیاز 0 رای
199,000تومان

بسته جمع بندی شیمی 1 پایه دهم استاد علی اسماعیلی شامل 6 جلسه یکساعت و نیم از تاریخ 11 مردادماه…

۰
199,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد اسماعیلی

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی شیمی همه مقاطع متوسطه دوم: – شیمی پایه دهم – شیمی پایه یازدهم – شیمی پایه دوازدهم

۰
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد رشیدی نیا

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی شیمی همه مقاطع متوسطه دوم: – شیمی پایه دهم – شیمی پایه یازدهم – شیمی پایه دوازدهم

۰
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد بابایی

بدون امتیاز 0 رای
از 99,000تومان

تدریس خصوصی شیمی همه مقاطع متوسطه دوم: – شیمی پایه دهم – شیمی پایه یازدهم – شیمی پایه دوازدهم

۰
از 99,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد سعیدی

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی شیمی همه مقاطع متوسطه دوم: – شیمی پایه دهم – شیمی پایه یازدهم – شیمی پایه دوازدهم

۰
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد میرزائیان

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی شیمی همه مقاطع متوسطه دوم: – شیمی پایه دهم – شیمی پایه یازدهم – شیمی پایه دوازدهم

۰
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد رفیعی

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی شیمی همه مقاطع متوسطه دوم: – شیمی پایه دهم – شیمی پایه یازدهم – شیمی پایه دوازدهم

۰
از 144,000تومان

زیست-شناسی-متوسطه-دوم

بسته جمع بندی زیست 1 (پایه 10 ) – استاد میرزاده

بدون امتیاز 0 رای
199,000تومان

بسته جمع بندی زیست 1 پایه دهم استاد زهرا میرزاده شامل 6 جلسه یکساعت و نیم از تاریخ 13 مردادماه…

۰
199,000تومان

بسته جمع بندی زیست 2 (پایه 11 تجربی) – استاد میرزاده

بدون امتیاز 0 رای
199,000تومان

بسته جمع بندی زیست 2 پایه یازدهم استاد زهرا میرزاده شامل 6 جلسه یکساعت و نیم از تاریخ 12 مردادماه…

۰
199,000تومان

بسته نکته و تست زیست 3 (پایه 12 تجربی) – استاد میرزاده

بدون امتیاز 0 رای
299,000تومان

بسته جمع بندی زیست 3 . دوازدهم تجربی استاد زهرا میرزاده شامل 6 جلسه یکساعت و نیم از تاریخ 11…

۰
299,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین زیست (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد امیری

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین زیست (همه مقاطع متوسطه دوم) . زیست 1 . زیست 2 زیست 3

۰
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین زیست (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد حامدی

بدون امتیاز 0 رای
از 99,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین زیست ( همه مقاطع متوسطه دوم) . زیست شناسی 1 . زیست شناسی 2 . زیست شناسی…

۰
از 99,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین زیست (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد میرزاده

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین زیست ( همه مقاطع متوسطه دوم) . زیست شناسی 1 . زیست شناسی 2 . زیست شناسی…

۰
از 144,000تومان

زبان انگلیسی (کلیه مقاطع)

تدریس خصوصی آنلاین زبان انگلیسی(همه مقاطع) – استاد حبیبی

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین زبان انگلیسی همه مقاطع: از پایه تا کنکور

۱
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین زبان انگلیسی(همه مقاطع) – استاد زاهدی

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین زبان انگلیسی همه مقاطع: از پایه تا کنکور

۰
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین زبان انگلیسی (همه مقاطع) استاد گرکانی

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین زبان همه مقاطع: از پایه تا کنکور

۲۰
از 144,000تومان

عربی (کلیه مقاطع)

تدریس خصوصی آنلاین عربی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد یونسیان

بدون امتیاز 0 رای
از 99,000تومان

تدریس خصوصی عربی همه مقاطع متوسطه دوم: – عربی پایه دهم – عربی پایه یازدهم – عربی پایه دوازدهم

۰
از 99,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین عربی (همه مقاطع متوسطه دوم) – استاد اسماعیلی

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی عربی همه مقاطع متوسطه دوم: – عربی پایه دهم – عربی پایه یازدهم – عربی پایه دوازدهم

۴
از 144,000تومان

ریاضی-متوسطه-اول

تدریس خصوصی آنلاین ریاضی (همه مقاطع متوسطه اول) – استاد خسروی

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس خصوصی ریاضی همه مقاطع متوسطه اول: ریاضی هفتم ریاضی هشتم ریاضی نهم

۰
از 144,000تومان

تدریس خصوصی آنلاین ریاضی (همه مقاطع متوسطه اول) – استاد موسوی

بدون امتیاز 0 رای
از 144,000تومان

تدریس ریاضی کلیه دروس متوسطه اول: – ریاضی هفتم – ریاضی هشتم – ریاضی نهم

۶
از 144,000تومان

تدریس خصوصی ریاضی (همه مقاطع متوسطه اول) – استاد آسیابی

بدون امتیاز 0 رای
از 99,000تومان

تدریس خصوصی ریاضی همه مقاطع متوسطه اول: ریاضی هفتم ریاضی هشتم ریاضی نهم

۰
از 99,000تومان

نظرات کاربران

دانیونی های عزیز در مورد دانیون چه نظری دادن!