تغییر مقطع و چالش های آن را چگونه مدیریت کنیم؟

تغییر مقطع و چالش های آن از جمله مسائل و مشکلات دانش آموزان است که غالبا نادیده گرفته می شود . در دوران مدرسه، دو تغییر مقطع پیش رو داریم: تغییر مقطع از دبستان به راهنمایی و از راهنمایی به دبیرستان. این تغییر مقطع‌ ها چالش ‌هایی را برای دانش آموزان در پی دارد. تغییر مقطع باعث می ‌شود که دانش آموزان، دغدغه ‌های جدیدی پیدا کنند و در نتیجه، سر و کلۀ استرس و ناامیدی پیدا شود. در پی تغییر مقطع، تغییرات اجتماعی، عاطفی و فیزیولوژیکی ایجاد می ‌شود که همۀ آن‌ ها بر یادگیری دانش آموزان تاثیر منفی می ‌گذارند. اگر والدین و معلم‌ ها از تاثیرِ این تغییرات و تاثیرِ آن‌ ها بر دانش آموزان مطلع باشند، می ‌توانند به آن‌ ها کمک کنند تا با مقطع جدید وفق پیدا کنند و آسیب نبینند. در این مطلب، به تغییر مقطع و چالش‌ های آن می ‌پردازیم و می ‌گوییم که چگونه می ‌توان با موفقیت از آن گذر کرد. با دانیون همراه باشید.

چرا تغییر مقطع با چالش همراه است؟

همۀ ما تجربۀ تغییر مقاطع تحصیلی را داریم و حتماً دشواری‌ ها و تنش‌ های آن را هم احساس کرده ‌ایم؛ اما چرا تغییر مقطع تحصیلی با چالش همراه است؟ به طور کلی، با تغییر مقطعِ تحصیلی، مدرسه نیز عوض می ‌شود. دانش آموزان باید با فضای مدرسۀ جدید سازگار شوند، سر کلاس درس معلم‌ های جدید بنشینند و با روحیات و قوانین کلاس‌ های آن‌ ها آشنا شوند؛ همچنین آن‌ ها باید با همکلاسی‌ های جدید آشنا شوند و دوستان جدید پیدا کنند؛ در واقع، با تغییر مقطع، تغییرات اجتماعی نیز حاصل می ‌شود و دانش آموزان باید با آن‌ ها سازگاری پیدا کنند؛ از سوی دیگر، وقتی دانش آموز به مقطع تحصیلی بالاتر می ‌رود، حجم مطالب بیشتر می ‌شود و درس‌ ها سنگین ‌تر خواهند شد. این باعث نگرانی دانش آموز می ‌شود و او را مضطرب و حتی بی ‌انگیزه می ‌سازد. همواره ترس از کم شدنِ نمره، با دانش ‌آموز همراه است.

تغییر مقطع از دبستان به راهنمایی

وقتی دانش آموزان از مقطع دبستان به مقطع راهنمایی می روند، با چالش‌ هایی روبه رو می ‌شوند که بر یادگیری و موفقیت آن ها تاثیر منفی می ‌گذارد؛ اما چه دلایلی باعث می ‌شود رفتن از دبستان به راهنمایی چالش ‌برانگیز باشد؟

 • گسسته شدنِ شبکه‌ های اجتماعی: عوض شدنِ هم­کلاسی‌ ها و معلم‌ ها
 • بیشتر شدن معلم‌ ها در مقطع راهنمایی: به عبارتی در مقطع راهنمایی، هر درسی، معلم مختص به خودش را دارد؛ در نتیجه، رابطۀ عمیقی میان دانش آموزان و معلم شکل نمی ‌گیرد و این موضوع در ابتدا، برای دانش آموزان آزاردهنده است. اگر دانش آموزان نتوانند با معلم‌ ها ارتباط برقرار کنند، اشتیاق‌شان را برای مشارکت در کلاس از دست خواهند داد.
 • قرارگیری دانش آموزان در شرایطی ناآشنا: وقتی دانش آموزان در موقعیتی ناآشنا و نامتناسب با روحیه‌ و نیازشان قرار بگیرند؛ این تغییر، تاثیری منفی بر شکل گیری خودپنداره< احساسات و دانش هر فرد دربارۀ مهارت، توانایی و قابلیت های اجتماعی خود> آن ها می ‌گذارد و تحمل شرایط را برایشان دشوار خواهد کرد.
دومین تغییر مقطع و هم­زمانی آن با دوران نوجوانی

و اما دومین تغییر مقطع و هم­زمانی آن با دوران نوجوانی! تغییر مقطع تحصیلی از راهنمایی به دبیرستان، مصادف است با بحبوحۀ دورۀ بحرانی نوجوانی و معضلاتِ آن. این قسمت از زندگی دانش آموزان نوجوان، همراه با تغییرات فیزیولوژیکی، روانشناختی و عاطفی است. در این موقعیتِ حساس، دانش آموزان نوجوان، ویژگی‌ هایی دارند که باید به آن‌ ها توجه شود:

 • بسیار جست و جوگر و کنجکاو هستند؛
 • می ‌خواهند همیشه در چالش‌ ها برنده باشند.
 • تفکر انتقادی دارند؛
 • نیاز دارند از سوی همسالان‌ خود پذیرفته شوند و جایگاه خود را در دنیا بیابند.
 • هویتِ خود را زیر سوال می ‌برند و در نهایت، آن را شکل می ‌دهند.
 • دانش آموزان با تغییرات جسمی مواجه می ‌شوند و به فعالیت فیزیکی بیشتری نیاز دارند؛
 • بسیار حساس می ‌شوند و خلق و خوی آن ها بی ‌ثبات می ‌شود.
 • ایده ‌آل ‌گرا هستند و می ‌خواهند بر جهان پیرامون خود تاثیر بگذارند.

اگر ساختار مدرسه و برنامه ‌ریزی آموزشی، مطابق با نیازهای عاطفی، اجتماعی و فیزیکی این دانش آموزان  نوجوان باشد، آن‌ ها با این تغییر مقطع، راحت ‌تر کنار می ‌آیند؛ در ضمن، معلم‌ ها و والدین باید این دورۀ بحرانی را به خوبی درک، و به دانش آموزان کمک کنند تا با حداقل آسیب، از آن گذر کنند.

نقش مدرسه در آماده‌ سازی دانش آموزان برای تغییر مقطع

پیش از آنکه دانش آموزان وارد مقطع و مدرسۀ جدید شوند، مسئولان مدرسه باید آن‌ ها را برای این تغییر آماده کنند؛ اما مسئولان مدرسه چگونه می ‌توانند دانش ‌آموزان را آماده کنند؟

 • مطمئن شوند که دانش ‌آموزان به یادگیری و تحصیل علاقه دارند و تحصیلات خود را ادامه می ‌دهند؛
 • دانش ‌آموزان حساس و آسیب‌ پذیر را شناسایی و به آن‌ ها کمک کنند؛
 • هرآنچه را که پیشرفتِ دانش آموزان را تهدید می ‌کند، شناسایی کنند؛
 • بر روندِ پیشرفتِ دانش آموزان نظارت داشته باشند.
نقش مدرسۀ جدید در تسهیل دشواری‌ های تغییر مقطع

مدرسه به روش های زیر می ‌تواند به دانش آموزان کمک کند تا با این تغییر راحت ‌تر کنار بیابند؛ و اما نقش مدرسه در تسهیل دشواری‌ های تغییر مقطع عبارت اند از:

 • به دانش آموزان بقبولاند که توانا، مبتکر و خوش ‌فکر هستند؛ به سخن دیگر، به آن‌ ها اعتماد به نفس بدهند!
 • مهارت انعطاف ‌پذیری را به دانش ‌آموزان بیاموزند؛
 • استراتژی‌ های مقابله با چالش‌ های تغییر مقطع را به آن‌ ها یاد بدهند؛
 • از اهمیت مستقل بودن برای آن‌ ها بگویند؛
 • مهارت گوش دادن را به دانش ‌آموزان بیاموزند؛
 • مهارت یافتنِ دوست را به دانش‌ آموزان یاد دهند و از ویژگی‌ های دوست خوب به آن‌ ها بگویند؛
 • دانش ‌آموزان را به صبوری تشویق کنند؛
 • دانش ‌آموزان را به شرکت در فعالیت‌ های گروهی و تعامل با هم‌گروهی‌ ها تشویق کنند؛
 • مهارت برنامه ‌‌ریزی و مدیریت زمان را به دانش ‌آموزان یاد بدهند تا از این طریق، از استرس آن‌ ها بکاهند و آن‌ ها را در مسیر موفقیت قرار دهند.
نشانه‌ های تغییر مقطع موفقیت آمیز

همان طور که گفتیم، اگر معلم‌ ها، مسئولان مدرسه و والدین، از دلایل چالش‌ های تغییر مقطع تحصیلی آگاه باشند و راه مقابله با آن‌ ها را بدانند، دانش آموزان به راحتی از پسِ این چالش‌ ها بر خواهند آمد؛ اما از کجا بدانیم تغییر مقطع، موفقیت آمیز بوده است یا خیر؟

 • دانش آموز به محیط آموزشی جدید احساس تعلق، و در برنامه‌ ها و فعالیت‌ ها شرکت کند؛
 • دانش آموز ارتباط مناسبی با معلم‌ ها، همکلاسی‌ ها و دیگر دانش آموزان مدرسه برقرار کند؛
 • معلم‌ ها، آن‌ ها را به خوبی شناخته باشند؛ یعنی از نقاط ضعف و قوت آن ها آگاه باشند، علایق‌شان را بشناسند و به دانش آموزان نشان دهند که دوست‌شان دارند؛
 • دانش آموز از حضور در مدرسه هدف داشته باشد؛
 • دانش آموز در قبال کلاس درس و مدرسه احساس مسئولیت کند و همواره در حال پیشرفت باشد؛
 • روندِ یادگیری برای‌ دانش آموز جذاب باشد؛
 • دانش آموز از لحاظ عاطفی و جسمی، احساس امنیت کند؛
 • دانش آموز در فعالیت‌ های فوق برنامه شرکت کند و به آن‌ ها علاقه نشان دهد.
سخن آخر

همان طور که مشاهده کردید، هر دو تغییر مقطع، چالش‌ هایی را به همراه دارند؛ اما از آنجایی‌که تغییر مقطع در کلاس نهم با دوران نوجوانی همراه است، دشواری‌ های خاص خودش را دارد که باید با تدبیر و دانش با آن‌ ها مواجه شد و به فکر حل و فصل‌شان بود. اگر در این مسیر با دانش آموز همراه باشیم و به آن‌ ها یاری برسانیم، این دوره را راحت‌ تر سپری خواهند کرد و آسیب کمتری خواهند دید.

0 پاسخ به "تغییر مقطع و چالش های آن را چگونه مدیریت کنیم؟"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


تمامی حقوق این وب سایت برای دانیون محفوظ می باشد.
×

دانیونی عزیز!

 

سوالی از دانیون داری؟

 

روی دکمه زیر کلیک کن تا در واتزاپ سوالت رو از ما بپرسی
و یا به ایمیل info@dunion.ir ایمیل بزن

× از پشتیانی دانیون سوالی داری؟